Thông tin về john m. moore

John M. Moore

Bài hát liên quan: john m. moore

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-Gô-Tha

1. Thế gian đầy đau thương với ưu tư
Sống buồn lo với nguy nan
Điệp Khúc:
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình...


Bài hát theo Tone