Thông tin về d. huntsinger

D. Huntsinger

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: d. huntsinger

Xin Thần Linh Ngự Đến

Cầu xin [Bb]Chúa thánh Ngài mau [Gm]đến trong [Eb]nơi thánh [Cm]nầy,
Cầu xin [F]Chúa thánh Ngài mau đến ngự [A7]trên chính [Dm]tôi…
Cầu [Gm]xin...


Bài hát theo Tone