Thông tin về carl g. boberg

Carl G. Boberg

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: carl g. boberg

Lớn Bấy Duy Ngài

1. Khi xem muôn [A]vật do [A7]tay Thiên Chúa sáng [D]tạo chúng
[D#dim] Cứu Chúa của [A]tôi, lòng [E7]cảm xúc bao kinh [A]sợ
Tôi xem sao...


Bài hát theo Tone