Thông tin về ca điệu phi châu

Ca Điệu Phi Châu

Bài hát liên quan: ca điệu phi châu

Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi

1. Lòng tôi hôm nay vui Cứu Chúa ôi
Lòng tôi hôm nay vui hát vang trời
Lòng tôi hôm nay vui Cứu Chúa ôi
Chúa sống lại vinh quang rồi
2. ...


Bài hát theo Tone