Thông tin về c. austin miles

C. Austin Miles

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: c. austin miles

Buổi Mai Với Giê-xu

1. Tôi [Ab]đi một mình vào nơi thanh vắng,
Lúc sương [Db]đêm chưa ráo trên ngàn [Ab]bông hồng;
Và văng [Eb7]vẳng tiếng ai giọng khoan [Ab]nhân,...


Bài hát theo Tone