Chỉ Duy Ngài

Sáng tác: Tommy Walker
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 2564
D
Nguyện dâng [D]muôn câu ca cùng ngàn [Em]lời tôn vinh,
con chúc [D]tán Giê-xu danh [G]thánh
Vì thật không [D]ai như Giê-xu,thật không [Em]ai như Giê-xu,
[D]chính là đường sự [G]sống
Chỉ duy Ngài [F#m] [Bm] Ngài tạo [Em]dựng nên nhân gian [A7]
Chỉ duy Chúa [F#m] [Bm] người mù tìm [Em]lại Chân quang [A7]
Chỉ duy Ngài [F#m] [Bm] được gọi [Em]Bình An Vua [A7]
Chỉ duy Chúa [F#m] [Bm] lời Ngai hằng [Em]còn y nguyên [A7]
[G]Vì [F#m]Giê [Em]Xu là [D]Vua.