Thông tin về tommy walker

Tommy Walker

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: tommy walker

Chỉ Duy Ngài

Nguyện dâng [D]muôn câu ca cùng ngàn [Em]lời tôn vinh,
con chúc [D]tán Giê-xu danh [G]thánh
Vì thật không [D]ai như Giê-xu,thật không [Em]ai...


Vững Tin Vào Ngài

1. Chúa ban cho [E]con, có tương lai [A]bảo toàn.
Ở trong bàn [F#m]tay nhân ái,
Ngài đưa [E/B]dẫn mỗi bước chân [B]con,
Sống kinh nghiệm...


Vì Con Có Chúa

1. Lòng luôn ghi ơn[F]… [C/E]Vì con có [Dm]Chúa [C]
[B] Dìu con mỗi [Csus4]bước [C]bên [F]Ngài.
Tội ô trong con[F], nhờ [C/E]hồng ân Cứu...


Trong Vinh Quang Chúa

1. [C]Bao đam mê, bao nhiêu[F] ước muốn,
Bao nhiêu[G] dục vọng,
[G]Đều quang xa ngay khi con[F] nếm biết ơn thiêng[G] từ Ngài.
[G] Ôi!...


Con được thứ tha

1.[C] Dẫu có lắm thứ kéo đến cứ như[G]ghìm chặt cuộc đời[D],[C]bao nhiêu ưu tú,bao nhiêu nan đề[G]dè nặng trên vai[D] [C]một điều tuyệt vời làm lòng con...


Bài hát theo Tone