Xin Thánh Linh Phục Hưng

Ngày đăng: 11/10/2018
Lượt xem: 1965
F
1. [F]Ngước [Bb]nhìn [Bbm6]lên [F]Chúa, xin [C7]dò xét lòng [F]con.
[Bb]Tìm [C]xem [E7]bao [F]ác tội [G]giấu nơi [G7]nào trong [C7]tâm [E7]tối.
[F]Ngước [Bb]nhìn [Bbm6]lên [F]Chúa, xin [C7]bôi sạch hết lòng [F]con.
[Bb]Nguyền [C]đưa [E7]con [F]bước vào [Bb]lối [F]thánh [G]sạch, [C7]Cha [F]ơi.

2. [F]Hát [Bb]ngợi [Bbm6]ca [F]Chúa, công [C7]ơn Ngài đã chuộc [F]con.
[Bb]Nghỉ [C]yên [E7]trên [F]những lời [G]Thánh Kinh [G7]làm con [C7]nên [E7]mới.
[F]Hát [Bb]ngợi [Bbm6]ca [F]Chúa, xin [C7]ban lửa Thánh bừng [F]soi.
[Bb]Lửa [C]thiêng [E7]đem[F]sức mạnh [Bb]tới, [F]sống [G]động [C7]trong [F]con.

3. [F]Ngước [Bb]nhìn [Bbm6]lên [F]Chúa, xin [C7]Cha nhận lấy đời [F]con.
[Bb]Tình [C]yêu [E7]thương [F]Chúa Trời [G]khiến tâm [G7]hồn luôn [C]tươi [E7]mới.
[F]Ngước [Bb]nhìn [Bbm6]lên [F]Chúa, trông [C7]mong được Chúa dùng [F]con.
[Bb]Đời [C]con [E7]trong [F]những ngày [Bb]tới, [F]sống [G]vì [C7]Ngài [F]thôi.