Xin Thánh Linh Cảm Thúc Tôi

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 11363
F
1. [F]Bên đường huyên náo ấy,
tôi dừng chân [Am]bỗng thấy
bao người xao [Bb]xuyến với [C7]
đớn đau ngược [F]xuôi.
Tôi nguyện năng [Bb]lực Ngài,
dẫy đầy trong [F/A]lòng này,
xin tình yêu [G]từ trời
tràn tuôn nơi [C]nơi.

Cho dù tôi [F]yếu đuối
nhưng Ngài ban sức [Am]mới.
Khi bàn chân [Bb]bước tới [C7]
đức tin cậy [F]trông
đêm ngày tôi [Bb]nguyện cầu
Thánh Linh Chúa [F/A]Giê-xu
khiến tôi ích [Gm7]lợi cho [C7] bao người [F]kia.
ĐK: Nhanh qua [A7]nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã [Dm]qua rồi!
Chần chờ [Bb]mãi chẳng ai cứu [C7]nguy họ thoát nơi [F]khổ hình,
Dẫu nhân [Bbm]gian coi tôi hèn khinh, mỉa mai [F/C]tôi tôi không ngại chi.
Đường khiêm [Am]nhu, cùng Giê-[Dm7]xu
tôi bước đi [Gm7]theo Ngài [C7] rao ra tình [F]yêu.

2. [F]Nông trường hay xưởng máy,
đô thành hay [Am]núi thẳm
Tin lành loan [Bb]khắp chốn: [C7]
Chúa yêu tội [F]nhân
Tôi truyền danh [Bb]Giê-xu
hy vọng cho [F/A]mọi người.
Cứu ân đến [G]từ trời
bình an vui [C]tươi.

Không nề chi [F]khốn khó
không sợ chi [Am]áp bức
Vui mừng đem [Bb]ánh sáng [C7]
đến cho mọi [F]nơi
đêm ngày tôi [Bb]nguyện cầu
Thánh Linh Chúa [F/A]Giê-xu
khiến tôi ích [Gm7]lợi cho [C7] bao người [F]kia

ĐK: Nhanh qua [A7]nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã [Dm]qua rồi!
Chần chờ [Bb]mãi chẳng ai cứu [C7]nguy họ thoát nơi [F]khổ hình,
Dẫu nhân [Bbm]gian coi tôi hèn khinh, mỉa mai [F/C]tôi tôi không ngại chi.
Đường khiêm [Am]nhu, cùng Giê-[Dm7]xu
tôi bước đi [Gm7]theo Ngài [C7] rao ra tình [F]yêu.
Tải về

Nghe bài hát

Chưa rõ F

Chưa rõ F