Quê Hương Được Nghe Phúc Âm

Ngày đăng: 01/11/2022
Lượt xem: 597
G
Cầu xin Cha[G] chạm vào [D/F#]trái tim của [Em]con [Em/D]
[C]làm con yêu thương như[G/B] Ngài
[Am]biệt riêng cho Chúa thôi![D]
Cầu xin Cha[G] dùng mọi [D/F#]thứ trong đời [Em]con [Em/D]
[C]hầu lo công việc[G/B] Ngài
thành toàn [C]theo như ý [D]Cha.
Nguyện con đem [G]ánh dương Ngài rạng soi
rọi [Em]sáng bao nơi tăm tối
sự [Am]sống cho muôn người[Am/G]
nhờ quyền năng [Cm/Eb]nơi Thánh Linh
Ngài ôi[D], dạy cho con [G]biết yêu mọi tội nhân
bằng tình [Em]Chúa trên cuộc đời con.
Ngài [Am]khiến cho quê hương[G] này
được nghe [Cm]Phúc Âm[D] qua đời [G]con.
[C/D]Cầu xin Cha[G] chạm vào [D/F#]ưtrái tim của [Em]con [Em/D]
[C]làm con yêu thương như[G/B] Ngài
[Am]biệt riêng cho Chúa thôi![D]
Cầu xin Cha[G] dùng mọi [D/F#]thứ trong đời [Em]con [Em/D]
[C]hầu lo công việc[G/B] Ngài
thành toàn [C]theo như ý [D]Cha.
Nguyện con đem [G]ánh dương Ngài rạng soi
rọi [Em]sáng bao nơi tăm tối
sự [Am]sống cho muôn người[Am/G]
nhờ quyền năng [Cm/Eb]nơi Thánh Linh
Ngài ôi[D], dạy cho con [G]biết yêu mọi tội nhân
bằng tình [Em]Chúa trên cuộc đời con.
Ngài [Am]khiến cho quê hương[G] này
được nghe [Cm]Phúc Âm[D] qua đời [G]con. [G/F] [Eb]
Chúa giúp [F]con dấn thân xây[G] dựng
[Eb] một Hội Thánh [F]đem hiển vinh [G]cho Ngài [Eb]
Mỗi bước [F]đi Phúc Âm loan[G] truyền [Eb]
để dắt [F]đưa bao nhiêu tội nhân[Eb] quy phục Chúa[D]
Nguyện con đem [G]ánh dương Ngài rạng soi
rọi [Em]sáng bao nơi tăm tối
sự [Am]sống cho muôn người[Am/G]
nhờ quyền năng [Cm/Eb]nơi Thánh Linh
Ngài ôi[D], dạy cho con [G]biết yêu mọi tội nhân
bằng tình [Em]Chúa trên cuộc đời con.
Ngài [Am]khiến cho quê hương[G] này
được nghe [Cm]Phúc Âm[D] qua đời [G]con.
Ngài[Am] khiến cho quê hương[G/B] này
Ngài[Am] khiến cho quê hương[G/B] này
Ngài[Am] khiến cho quê hương[G/B] này
được nghe [Cm]Phúc Âm[D] qua đời [Eb]con.
[F] qua đời [Eb]con, [F] qua đời [Eb]con
[F] qua đời [Eb]con, [F] qua đời [G]con
Người đăng: Công