Không Có Ai Ngoài Ngài

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 02/02/2023
Lượt xem: 1165
F
1. [F]Con không ra gì [Bb]nhưng [C]Chúa chọn [F]con.
không chi so bằng [Bb]ân điển [C]Ngài [F]ban
Con hân hoan dâng [Bb]lên Chúa muôn câu tạ [C]ơn.
[F]Đêm đen bao trùm [Bb]con [C]chẳng sợ [F]lo.
Ánh sáng của Ngài [Bb]xin chiếu [C]lòa [F]ra
[F]Tâm linh an vui khi [Bb]Chúa luôn bên cạnh [C]con[C7].
Ô!
Điệp Khúc:
[F]Không ai yêu con như [Bb]Cứu Chúa [C]nhân [F]từ.
Không ai yêu con [Bb]như Ngài, [F]Chúa [C]ôi
[F]Không ai yêu con như [Bb]Cứu Chúa [C]nhân [F]từ.
[Dm7]Ngoài Ngài nào còn ai khác?[C]
Không có ai ngoài Ngài[F].
2. [F]Con như chiên được [Bb]chăn [C]dắt Ngài [F]đêm
trong tay năng quyền [Bb]Thiên Chúa [C]tình [F]yêu
Con như hôm nay [Bb]do Cứu ân nơi Ngài [C]ban[C7]
[F]Con xin cho từng [Bb]giây [C]phút đời [F]con
vui vâng theo lời [Bb]Kinh Thánh [C]dạy [F]khuyên
[F]cho tâm linh con thông [Bb]biết yêu thương Ngài [C]ban.
Ô!
Điệp Khúc:
[F]Không ai yêu con như [Bb]Cứu Chúa [C]nhân [F]từ.
Không ai yêu con [Bb]như Ngài, [F]Chúa [C]ôi
[F]Không ai yêu con như [Bb]Cứu Chúa [C]nhân [F]từ.
[Dm7]Ngoài Ngài nào còn ai khác?[C]
Không có ai ngoài Ngài[F].
Người đăng: Công
Tải về