Hỡi Chúa, Mời Ngài Ngự Đến

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 1901
F
Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh. Ê-phê-sô 2:18
[F]Hỡi [Bb]Chúa [F/A]Giê-[C/G]xu [C7]mời [F]Ngài ngự [Bb]đến [F/A]nơi [C/G]đây,
[C7]Lòng [F]con [Bb]cất [F/A]tiếng [C/G]ca [C7]ngợi [Bb]khen danh [C7]Chúa chí [F]cao…
[F]Hỡi [Bb]Chúa [F/A]Giê-[C/G]xu [C7]mời [F]Ngài ngự [Bb]đến [F/A]nơi [C/G]đây
[C7]lòng [F]con [Bb]cất [F/A]tiếng [C/G]ca [C7]ngợi [Bb]khen danh [C7]Chúa chí [F]cao…
Cùng [F]giơ [Bb]cánh [F/A]tay [C/G]lên [C7]ngợi [F]khen suy tôn [Bb]Chúa [F/A]yêu [C/G]thương,
[C7]quỳ [F]gối [Bb]trước [F/A]ngôi [C/G]cao [C7]thờ lạy [Bb]suy tôn [C7]Chúa chí [F]cao.
Tải về