Hãy Vỗ Tay Lên

Sáng tác: Fritz Klein
Ngày đăng: 02/02/2023
Lượt xem: 1093
                [Bm]Muôn dân mau [Em7]vỗ 
tay ngợi [Bm]khen [E]Cha. [F#]
[Bm]Ta mau vang lên muôn tiếng
[Em7]thắng [F#m7]trận [G]cho [F#]Ngài.
[Bm]Muôn dân mau [Em7]vỗ
tay ngợi [Bm]khen [E]Cha. [F#]
[Bm]Ta mau vang lên muôn tiếng
[Em7]thắng [F#m7]trận [G]cho[F#] [Bm]Vua
[Bm]Nào đồng chúc tụng
ngợi [Em]khen Ngài [Bm]nay.
Hát chúc tán Chúa [Em]ta
ca [Bm/F#]khen dâng [F#]lên Vua [Bm]Trời.
Vì Giê-xu là Chúa
là [Em]Vua của cả trần [Bm]gian.
Hát chúc tán Chúa
[Em]với tấm [Bm/F#]lòng kính [F#]yêu [Bm]Ngài.
Người đăng: Công