Hãy Theo Ta

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 02/02/2023
Lượt xem: 941
D
1. Nay tâm [D]bạn hoàn toàn tự do
vững an nơi [A7]Giê-xu.
Mau dâng trọn đời truyền rao ơn
yêu thương cứu [D]người.
Vâng thoe [D]lời Ngài truyền
ngày đêm bước đi trong [A]lối Ngài.
Theo [E7]Ngài lòng luôn vững [A]an.
"Lìa [D]xa tối tăm trần [A]thế"
Lặng [A7]nghe tiếng Giê-xu [D]khuyên.
Lìa [G]xa mọi nơi tăm tối
thỏa vui [D]trong cánh Giê-xu hoài
bước [A]đi theo Ngài trọn [D].
2. Giê-xu [D]luôn nài xin
ta mau bước đi trong [A7]lối Ngài.
An vui bình tịnh thay
trong ơn yêu thương xin [D]chuộc.
Luôn theo [D]ngài dầu gặp gian nguy
Chúa luôn nâng [A]đỡ hoài.
Theo [E7]Ngài lòng luôn vững [A]an.
"Lìa [D]xa tối tăm trần [A]thế"
Lặng [A7]nghe tiếng Giê-xu [D]khuyên.
Lìa [G]xa mọi nơi tăm tối
thỏa vui [D]trong cánh Giê-xu hoài
bước [A]đi theo Ngài trọn [D].
Người đăng: Công
Tải về