Hăng Say Cùng Đi

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 17/01/2023
Lượt xem: 534
C
[C]Anh em ơi nghe tiếng[Bb] Giê-xu gọi
[F]mời vào [G]đời và cùng[C] nhau tiến
[C]Anh em ơi hãy ngước[Bb] mắt lên
và [F]nhìn mọi [G]người còn đắm[C] say đời
[C]Anh em ta vâng tiếng[Bb] Ngài
[F]và cùng [G]nhau bước theo[C] Giê-xu
[C]Bao chông gai gian khó[Bb] không màng
[F]đồng lòng ta gắng [Gsus4]sức Chúa ban
Hăng say cùng đi[Am]
[F] Chúa [G]thêm năng lực
[C]Ngài cho ta từ đây[Am]
[F] Nay [C]Giê-xu chính [G]Chúa đi bên cạnh ta[Am]
[F] Đem [G]bao người [C]về cho Giê-xu ngay[Am]
[F] không [Gsus4]còn do [G]dự [C]chi[Bb][C].
Người đăng: Công
Tải về