Giúp Con Trung Tín

Sáng tác: Tommy Walker
Ngày đăng: 17/01/2023
Lượt xem: 642
F
[F2] Nguyện Chúa [F/Bb]giúp [Bb6]con
[F2] từng bước [F/Bb]tín [Bb6]trung
[F2] cùng đi theo Chúa [F/Bb6]suốt [Bb6]trong cuộc đời[F2]
[F/Bb] [Bb6] [F2] Thuận buồm hay lúc [F/Bb]sóng [Bb6]xô
[F2] cuộc đời con cho đến [F/Bb]cuối [Bb6]cùng
[F2] nguyện luôn trung tín [F/Bb]bước [Bb6]theo Ngài hoài[F2]
[F/Bb] [Bb6] [F/A] Lòng nguyện cứ
[C/Bb]mãi chăm nhìn lên[F/A] nhờ cậy Chúa
[Bb2]Đấng luôn luôn yêu con[F]
giúp con giữ [F/Bb]bước [Bb6]đi không nao [F]sờn
[F/Bb] [Bb6] [F/A] Dù nhiều lúc [C/Bb]con đi theo đường riêng[F/A]
nguyện cầu Cứu [Bb2]Chúa khiến con ăn năn[F/A].
Lòng muốn luôn sống vâng [Bb]ý Chúa hoài
và khi [Gm7]Chúa muốn gọi con về
[F/A]Chính lúc [Bb]ấy con mừng vui gặp Ngài.
Người đăng: Công
Tải về