Giê-Xu Quyền Năng

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 30/01/2023
Lượt xem: 62
D
1.[Am]Giê-xu quyền năng Đấng sống muôn [F]đời.
[Dm]Chính Chúa chẳng muốn con người lầm [G]than.
[E]Hãy đến với Chúa Giê-xu,
Ngài [F]gánh hết nỗi nhọc nhằn,
[Dm]đau thương chúng [Dm/C]ta chất chứa trên [G]Ngài.
Điệp Khúc:
[C]Ngài yêu [G]con,
đã [Am]mua chuộc [Em]con,
[Dm] cho con vào nơi[F] muôn thu bình [G]an.
[C]Ngài yêu [G]con, đã [Am]mua chuộc [Em]con,
[Dm]cho con vào[F] nơi hiển [G]vinh đời [C]đời.
2.[Am]Hãy quay về ngay với tiếng kêu [F]mời:
[Dm]“Ta đây chính Chúa của đời [G]con.”
[E]Những thói ác, những tội tình
hằng [F]bám víu lấy cuộc đời.
[Dm]“Ta, Giê-xu [Dm/C]đây giải phóng cho [G]con.”
Điệp Khúc:
[C]Ngài yêu [G]con,
đã [Am]mua chuộc [Em]con,
[Dm] cho con vào nơi[F] muôn thu bình [G]an.
[C]Ngài yêu [G]con, đã [Am]mua chuộc [Em]con,
[Dm]cho con vào[F] nơi hiển [G]vinh đời [C]đời.
3.[Am]Nói với người đang sống giữa đêm [F]mờ,
[Dm]để biết đến với Chúa cha tình [G]yêu.
[E]Thoát khỏi chốn hiểm nghèo
cùng [F]những khốn khó nghịch thù
[Dm]qua nơi vinh quang của Chúa vĩnh [G]hằng.
Điệp Khúc:
[C]Ngài yêu [G]con,
đã [Am]mua chuộc [Em]con,
[Dm] cho con vào nơi[F] muôn thu bình [G]an.
[C]Ngài yêu [G]con, đã [Am]mua chuộc [Em]con,
[Dm]cho con vào[F] nơi hiển [G]vinh đời [C]đời.
[Am]Ôi! Tin yêu từ [Em]Giê-xu [Am]ban cho mỗi con [Em]người,
[Dm]đến với những ai [Am] đau buồn lầm [G]than [A7].
[D]Ngài yêu [A]con, đã [Bm]mua chuộc [F#m]con,
[Em] cho con vào nơi[G] muôn thu bình [Asus4]an.
[D]Ngài yêu [A]con, đã [Bm]mua chuộc [F#m]con,
[Em]cho con vào nơi [G/A] hiển vinh đời [D]đời.
Người đăng: Công