Giê-Xu Là Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 17/01/2023
Lượt xem: 67
C
Chúa Giê-[C]xu,
con Vua trời hằng [Em]sống,
là Cứu [F]Chúa yêu thương
chết [D/F#]thay tội [Gsus4]nhân. [G7]
Chúa Giê-[C]xu
ở trong lòng tôi [Em]mãi,
là Cứu [F]Chúa hôm qua, hôm [G7]nay,
muôn đời [C]sau.
[C7] Ngài là [F]Vua muôn vua, [G7]
ngự vào lòng tôi xóa [Em/C]bao muộn [Am7]phiền,
bình [Dm]an [G7] dưới cánh Giê-[C]xu. [C7]
Kìa màn [F]đêm âm u, [G7]
và mọi cuồng phong bủa [Em]vây nay tan [Am]biến,
dưới năng [F]quyền Ngài[D7],
đời tôi tươi [G]mới.
[C]Sống với chúa Giê-xu từ đây,
[Am]chúc tán Chúa Giê-xu từ đây,
và [F]truyền rao [D7]danh Giê-xu [G]Christ[G7].
[C]Bước với Chúa Giê-xu trong đời tôi,
[Am]ước đến với bao con tim lầm than,
và [F]truyền rao [G7]Cứu Chúa yêu [C]thương.
Người đăng: Công