DiệuThay Tình Chúa

Sáng tác: Warren Barfield
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 30
F
Câu 1:
[C13]Cha [F]ơi, con [Bb]biết [A]ơn [C]Ngài [C]
[C]Vì [F]con [A]Thiên [Bb]Chúa [A]hy [C]sinh. [C]
[C]Tình [Dm]Cha vẫn [C#]luôn bền [Dm]vững [E]muôn [F]đời.
Diệu [Gm7]thay đức [C]ân [C]vời [Fsus2]vợi [F] [C13]Cha…

Câu 2:
[C13]Cha [F]ơi, con [Bb]kính [A]yêu [C]Ngài, [C]
[C]Lòng [F]con [A]khao [Bb]khát [A]trong [C]mong. [C]
[C]Lời [Dm]Cha sáng [C#]soi tâm [Dm]trí [E]đêm [F]ngày . Và [Gm7]giúp con [C] [C]luôn thuộc…. [F]Ngài.