Đem Đến Cho Cha

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 28/10/2022
Lượt xem: 682
F
1. [F]Bao năm tháng đã qua, có cho anh niềm[Gm] vui?
[C] Và bao lo nghĩ tính toan, có đem anh [F]an bình?
Sao anh vẫn tính toan, vẫn bôn ba ngày[Gm] đêm
[C] Để cuộc sống thăng trầm với lo [F]phiền.
Điệp Khúc:
Lại bên Cha! Lại gần Cha![Dm7]
[Bb] Giao cho Cha những ưu[Gm] phiền
Mọi toan [Bb]tính những lo buồn[C7] cùng đau đớn.[F]
Lại bên Cha! Lại gần Cha![Dm7]
[Bb] Đến với Chúa Cha nhân[Gm] từ
Ngài [Bb]khiến những lo buồn[C7] nên mừng vui.[F]
2. Ngài[F] không hứa mây trời, sẽ mãi luôn giăng đường[Gm] anh
[C] Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi [F]nhẹ nhàng
Ngài chỉ hứa một điều: dẫu gió mưa hay cuồng[Gm] phong
[C] Thì Ngài dẫn đưa đường đến bên [F]bờ.
Điệp Khúc:
Lại bên Cha! Lại gần Cha![Dm7]
[Bb] Giao cho Cha những ưu[Gm] phiền
Mọi toan [Bb]tính những lo buồn[C7] cùng đau đớn.[F]
Lại bên Cha! Lại gần Cha![Dm7]
[Bb] Đến với Chúa Cha nhân[Gm] từ
Ngài [Bb]khiến những lo buồn[C7] nên mừng vui.[F]
Người đăng: Công
Tải về