Danh Chúa Giê-Xu

Sáng tác: Edmund S.Lorenz
Ngày đăng: 27/10/2022
Lượt xem: 94
C
1. Danh [C]Chúa Jêsus thật [Dm]rất dịu dàng,
Tôi [G]thích hát danh Ngài [C]khắp nhân gian;
Danh [Am]ấy khiến tôi tươi [F]vui hoàn toàn,
Diệu [C/E]vinh thay [D]danh Chúa [G]Jêsus!
Điệp Khúc:
[C]Jêsus, có phương [Dm]danh tuyệt vời!
[G]Jêsus, mãi không [C]di dịch gì!
[Am]Jêsus, thánh dân [F]vui tụng truyền,
Ngợi danh Jê-[G]sus [F]thiên [G]ức [C]niên.
2. Tôi [C]mến yêu danh Jê-[Dm]sus trọn đời,
Nhơn [G]Chúa sẻ chia buồn [C]bã trong tôi;
Ngài [Am]đuổi lo âu, xua [F]kinh hoàng rồi,
Lòng [C/E]nguyện yêu [D]danh Chúa [G]Jêsus.
Điệp Khúc:
[C]Jêsus, có phương [Dm]danh tuyệt vời!
[G]Jêsus, mãi không [C]di dịch gì!
[Am]Jêsus, thánh dân [F]vui tụng truyền,
Ngợi danh Jê-[G]sus [F]thiên [G]ức [C]niên.
3. Danh [C]Chúa tôi mong được [Dm]nghe thường thường,
Tôi [G]náu nương luôn và [C]mãi yêu thương;
Danh [Am]ấy lau khô bao [F]nhiêu lụy hường,
Nguyện [C/E]tôn cao [D]danh Chúa [G]Jêsus.
Điệp Khúc:
[C]Jêsus, có phương [Dm]danh tuyệt vời!
[G]Jêsus, mãi không [C]di dịch gì!
[Am]Jêsus, thánh dân [F]vui tụng truyền,
Ngợi danh Jê-[G]sus [F]thiên [G]ức [C]niên.
4. Ngôn [C]ngữ thế gian thuật [Dm]sao tận tường,
Danh [G]Chúa Jêsus là [C]Đấng yêu thương;
Ta [Am]khá tôn vinh danh [F]Vua lạ thường;
Hằng [C/E]tung hô [D]danh Chúa [G]Jêsus.
Điệp Khúc:
[C]Jêsus, có phương [Dm]danh tuyệt vời!
[G]Jêsus, mãi không [C]di dịch gì!
[Am]Jêsus, thánh dân [F]vui tụng truyền,
Ngợi danh Jê-[G]sus [F]thiên [G]ức [C]niên.
Người đăng: Công