Con Tin Nơi Ngài

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 2422
D
Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài ISu 29:11
Con [D]tin nơi Ngài hôm [F#m]nay, chính [G]Chúa hiện diện nơi [F#]đây,
Con [Bm]tin năng quyền Cứu [F#m]Chúa dẫn [Bm]dắt chở [D#]che chúng [Em]con…
[A7]Con [D]tin Vua Trời hạ sinh, đã chết thay tội lỗi [D]con…
Vinh [Bm]quanh danh Ngài là [F#m]Vua chí thánh đời [G]đời [A7]tôn [D]vinh…
[D]Con trọn đời [F#]tôn cao danh [G]Ngài Cứu Chúa Giê-[D]xu…
[Bm]Con nguyện luôn [F#m]tôn vinh, chúc [Bm]tán Vua [B7]của muôn [Em]loài…
[D]Con cầu Linh [F#]Thánh Chúa đến [G]đây ở với chúng [D]con,
[Bm]Cho lòng luôn [F#m]nóng cháy thờ [G]phượng [A7]hăng [D]say.