Chúa vì tôi

Sáng tác: Don Moen
Ngày đăng: 30/10/2018
Lượt xem: 1797
F
1.[F9]Nơi Gô gô tha,[Am7] Giê xu huyết tuôn [Gm7] thân treo trên [C]cây [C]gỗ [F9]đau thương.
[Dm7] Gánh hết nước mắt gánh [Gm7]hết mọi đau đớn.
[C] Thay tôi thân Cha[C7] huyết [F9]tuôn tràn.
Tôi yêu Giê-xu [Am7]Tôi yêu Giê-xu [Gm7] Tôi yêu Giê-xu[C],[C]Chúa [F9]tuyệt vời.
[Dm7] Chúa xóa tất cả ban cho [Gm7]tôi niềm vui mới.
[C]Giê-xu ôi [C7]sao quá [F9]từ.
Cuộc [F]đời hư vong như làn [Am]khói cứ [Gm]trôi trôi [C7]đi hững [F]hờ [Am7] không nơi giữ [D7]chân cứ buông [G]trôi đời vô nghĩa [C] âm u tối tăm đến [F]tuyệt vọng. 2.[F9]Nơi Gô gô tha,[Am7] Giê xu huyết tuôn [Gm7] thân treo trên [C]cây [C]gỗ [F9]đau thương.
[Dm7] Gánh hết nước mắt gánh [Gm7]hết mọi đau đớn.
[C] Thay tôi thân Cha[C7] huyết [F9]tuôn tràn.
Nơi Gô gô tha [Am7] Giê xu huyết tuôn [Gm7] Thân treo trên cây[C] [C]gỗ [F9]đau thương.
[Dm7] Ngài chịu ngục hình thay [Gm7]tôi và anh đó.
[C]Mau ăn năn [C7]quay bước [F9]về Ngài.
Cuộc [F]đời hư vong như làn [Am]khói cứ [Gm]trôi trôi [C7]đi hững [F]hờ [Am7] không nơi giữ [D7]chân cứ buông [G]trôi đời vô nghĩa [C] âm u tối tăm đến [F]tuyệt vọng.
Tải về