Chúa Biết Rõ

Sáng tác: Lê Ngọc Vinh
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 4609
F
1. Ngài biết [F]rõ những nhu cầu của đời sống [Am]tôi.
Ngài biết [Gm]rõ mỗi nhu [C]cầu của đời sống [F]tôi[F7].
Ngài [Bbsus]biết rõ nỗi [Bb]lòng,cùng [Gm7]những ước mơ [Am]thầm,và [G]Ngài hằng liệu [C]lo chu [C7]đáo.
2. Ngài biết [F]rõ những u phiền ràng buộc thế [Am]nhân.
Ngài biết [Gm]rõ những tấm [C]lòng nặng nề vỡ [F]tan[F7].
Ngài [Bbsus2]biết rõ ước [Bb]vọng thầm [Gm7]kín nhất trong [Am]lòng,và [G]Ngài hằng chu cấp cho vẹn [F]toàn[F7].
Đời [Bb]tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu [Am]thương.
Đời [Gm]tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn [C7]phương.
Nguyền đời [Bb]tôi, trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa Ba [F]Ngôi,
nguyện miệng [Gm]tôi rày hằng truyền [G]rao tình yêu Chúa tuyệt [C]đối.
Ngài biết [F]rõ mỗi nhu cầu của đời sống [Am]ta.
Bạn hãy [Gm]phó thác cho Ngài mỗi điều ước [F]mong.
Ngài [Bbsus2]biết rõ mỗi lòng,bạn [Gm]hỡi vững tâm [F]thần hằng [G]nhờ cậy nơi Chúa [Bb]trong [C7]mọi [F]đàng.