Chạm Lòng Con Chúa Ôi

Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 4382
C
1/
Chạm lòng [C]con Chúa [A7]ơi ngay giờ [Dm]này,
[C]Chạm lòng con để con không xa [C]Ngài…
Chạm lòng [C]con Chúa [A7]ơi ngay giờ [Dm]này,
[C]Chạm lòng con để con say mê Ngài…

2/
Chạm lòng [C]con Chúa [A7]ơi ngay giờ [Dm]này,
[C]Chạm lòng con để con luôn tin [C]Ngài…
Chạm lòng [C]con Chúa [A7]ơi ngay giờ [Dm]này,
[C]Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài…
Đk:
Vực con vươn [Am]lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [Em]vọng,
Vực con vương [Fmaj7]lên khỏi [D7]nghi ngờ và [Gsus4]sầu não,
[G7]thì con sẽ [F]hát chúc tán ngợi khen danh [Em7]Chúa…
[Am7]Xin Thần Linh [Dm7]đến chạm vào tâm con Chúa [C]ôi!

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Kinh Kha U

Tìm chúng tôi trên facebook