Cha Ái Từ

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 4043
D
Lạy Chúa yêu [D]thương, là Chúa nhân [D/C]từ.
[Em]Ơn yêu thương rộng [Eb+]sâu,
Tình yêu [Em/D]ôi Cha ban lớn lao.
[G9/A]Lạy Chúa yêu [D]thương, là Cha ái [D/C]từ,
Hồn thân [Em]con hướng lên [A]Cha, tôn thờ [D]Cha
Tải về