Bên Tôi Là Chúa Giê-xu

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 8975
G
1. [G]Một người bạn đường [C]thân [G]mật. [C]Một bạn đường yêu [G]dấu.
[Am]Ở luôn bên cạnh tôi, [D]sẻ chia bao buồn [G]vui.
[G]Một người đầy lòng [C]nhân [G]từ, [C]tràn đầy lòng thương [G]xót.
[Am]Ở luôn bên cạnh tôi chính là [D7]Giê – [G]xu.
(Đ.K)
[G]Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê - xu.
[G]Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban [C]niềm [G]vui.
Bao nhiêu ô tội tôi, [Em]Chúa đă gánh thay rồi.
[C]yêu thương tôi trọn [G]đời là Chúa [D]Giê – [G]xu.

2. [G]Ngài làm ngừng trận [C]ba [G]đào. [C]Ngài làm ngừng cơn [G]bão.
[Am]Chúa đưa tay quyền năng, [D]giữ tôi trong bình [G]an.
[G]Hồi gặp hoạn nạn [C]lo [G]buồn, [C]Ngài dịu dàng nâng [G]đỡ.
[Am]Ở luôn bên cạnh tôi chính là [D7]Giê – [G]xu.
(Đ.K)
[G]Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê - xu.
[G]Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban [C]niềm [G]vui.
Bao nhiêu ô tội tôi, [Em]Chúa đă gánh thay rồi.
[C]yêu thương tôi trọn [G]đời là Chúa [D]Giê – [G]xu.

3. [G]Trọn đời lòng nầy [C]tôn [G]thờ, [C]trọn đời ngợi ca [G]Chúa.
[Am]Hát lên câu tình thương, [D]tiếng ca vang ngàn [G]phương.
[G]Rồi ngày nào về [C]thiên [G]đàng, [C]đời đời còn vui [G]hát.
[Am]Ở luôn bên cạnh tôi chính là [D7]Giê – [G]xu.
(Đ.K)
[G]Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê - xu.
[G]Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban [C]niềm [G]vui.
Bao nhiêu ô tội tôi, [Em]Chúa đă gánh thay rồi.
[C]yêu thương tôi trọn [G]đời là Chúa [D]Giê – [G]xu.
Tải về

Nghe bài hát

Chưa rõ U