Bên Cha

Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 4663
F
1. [F] Mỗi khi nhớ [F7]lại,
Con tạ ơn [Gm]Chúa đã yêu mến con [Am] giúp con mỗi [Gm]ngày.
[C]Từ tội ô đen tối Chúa đem hạnh [Bb/C]phúc cho đời con[F],
Tình [Gm]Chúa ôi thiết [C]tha!
[F] Nhớ xưa thở [F7]nào
Như thuyền không [Gm]bến nhấp nhô vất [Am]vơ cuốn theo sóng [Gm]gào.
[C]Đời lênh đênh ngơ ngác kiếm sao được [Bb/C]thấy nơi bình [F]an.
Chợt Ngài [Gm]đến trong cõi [C]đời.
[F]Rồi [Gm]Cha [F/A]yêu con sâu xa bao la, Chúa ôi, Ngài [Bb/F]kéo con bên [F]Ngài.
[Fmaj7]Yêu con bao la thiết tha Ngài ôi từng phút trong đời [C]con.
Tình [Gm]Chúa không bến [C]bờ.
[Fmaj7]Yêu con sâu xa bao la Chúa ôi tình [Bb]Chúa cao tuyệt [F] [F/G]vời.
[Fmaj7/A]Yêu con bao la thiết [F/Bb]tha Chúa nghe từng [F/C]tiếng tim của [C]con.
Tình [Gm7]Chúa ôi thiết [C7]tha tuyệt [F]vời

2. [F] Sáng nay thức [F7]dậy,
Con cầu xin [Gm]Chúa giúp con biết yêu [Am]Chúa thêm mỗi [Gm]ngày.
[C]Dạy con tim khô héo biết rung động [Bb/C]trước Cha tình [F]yêu.
Dạy [Gm]biết yêu Chúa [C]thêm.
[F] Để sau cõi [F7]đời cho dù giông [Gm]tố gió mưa thét [Am]vang trước sau bốn [Gm]bề.
[C]Dạy cho con yêu Chúa dẫu mai cuộc [Bb/C]sống không còn [F]ai.
Dạy [Gm]biết yêu Chúa [C]thêm.
[F]Và [Gm]xin [F/A]cho con yêu Cha thêm lên đến khi [Bb/F]lá thu thôi [F]lìa cành.
[Fmaj7]Cho con luôn yêu mến Cha đến khi đồi núi không còn [C]cây, và [Gm]đến thiên [C7]thu,
[Fmaj7]Cho con yêu Cha thêm lên đến khi [Bb]ánh dương không [F]còn [F/G]rọi.
[Fmaj7/A]Xin cho con yêu mến [F/Bb]Cha đến khi quả [F/C]đất thôi ngừng [C]quay và [Gm7]tới khi sóng [C7]thôi vào [F]bờ!
Tải về