Yêu Thương

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1191
Họp nhau trong danh Chúa
Chúng con nguyện cầu với Ngài
Tình thương Cha nhân ái
Chảy tuôn tràn đầy bao tấm lòng
Cùng thông công vui thỏa
Trong danh Ngài lòng tràn sức mới
Yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên
Yêu thương hay nhân từ
Chẳng ghét chẳng khoe mình
Yêu thương hay khiêm nhường, nhịn nhục tha thứ
Yêu thương luôn chân thành
Chẳng tiếc chẳng nghi ngờ
Yêu thương luôn tin cậy, bằng lòng thứ tha