Vào Những Giây Phút Này

Sáng tác: David Graham
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 2284
D
Giờ [D]đây giây phút [Bm]này con [Em7]cất tiếng ca [A7sus4]ngợi [A7],
Con [Em7]cất tiếng yêu [Em/A]thương nguyện [A] dâng [Dmaj7]lên [Asus4]Chúa.
Giờ [D]đây giây phút [bm7]này, con [Em7]kính mến tôn [A]thờ,
Con [Em7]kính mến tôn [Em7/A]thờ Vua [A]Giê-[D]xu.
[D] Này ca [Gmaj7]khúc [A]con [G/A]yêu [Dmaj7]Ngài,
[D]Này ca [Gmaj7]khúc [A]con [G/A]yêu [Dmaj]Ngài.
[Am7/D] Này [D]ca [Gmaj7]khúc [F#sus4]yêu [F#sus4] [F#/A#] [Bm]Giê-[G]xu.
Mãi [D/A]mãi [Em7/A]yêu [D]Ngài