Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3396
D
1. Lòng tôi [D]hân hoan ca [G]hát,nếm biết [D]ơn cao sâu nơi Ngài.
Lòng tôi [D7]luôn vui tươi [G]cất tiếng [Asus2]ca[A].
Ngày hôm [D]nay Cha mang vui [G]thỏa đến với [D]tâm [A#]linh 7[Bm]này.
[A]Thật [Em]Chúa đã đến đem [A]an vui cho đời [D]tôi[D7].
[D7] Tâm tôi luôn vui [G]thỏa,[F#]tâm tôi ca ngợi [Bm7]Ngài.Tôi [Em7]sẽ mãi mãi vui [A7]tươi trong tình yêu [D]thương [E]chan [F#]chứa.
[D7] Tâm tôi luôn vui [G]thỏa,[F#]tâm tôi ca ngợi [Bm7]Ngài.
Tôi [Em7]sẽ mãi mãi vui [A7]tươi trong [A]Giê-[A7]xu [D]tôi. 2. Vào nhà [D]Cha,tôi ca [G]hát với trái [D]tim ghi sâu ơn hồng.
Vào nhà [D7]Cha tôi ca [G]hát chúc [Asus2]tôn[A].
Lòng hân [D]hoan vui tươi do [G]Chúa xuống phước [D]thiêng [A#]năng [Bm]quyền.
[A]Ơn [Em]Chúa đến với tâm [A]tôi nay luôn bình [D]yên[D7].
Vui trong cơn mưa [G]bão,[F#]vui trong khi ba [Bm7]đào.
Tay [Em7]Chúa nắm chắc nên [A7]tôi không còn lo [D]âu [E]xao [F#]xuyến.
Vui trong cơn đau [G]đớn, [F#]vui trong khi nhọc nhằn.
Tay [Em7]Chúa nắm chắc tôi [A7]ôi nỗi [A]vui [A7]nào [D]hơn.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Hữu Chương U

Tìm chúng tôi trên facebook