Ân Chúa Dẫy Đầy Ơn Chúa Dẫy Đầy

Sáng tác: Jim Cermero
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 29/10/2018
Lượt xem: 6483
F
1/ Lòng mong [F]ước có Chúa [G7]Jêsus trong tâm [Cbsus4]linh [C]này.
[C7]Lòng mong [F]ước Chúa chiếm hữu [G7]con sống trong người [C]con.
[E] Xin cho [Am]lòng cảm [Am7/G]nhận được ơn cứu [F]diệu kỳ.
Nguyện lòng [Dm]con đây tràn [D7]dâng Thánh Linh[Gsus4] [G7]

2/ Lòng mong [F]ước có thể [G7]đổi thay tâm ô [Csus4]dơ [C]này,
[C7]hàn gắn [F]hết những mảnh vở [G7]trong trái tim của [C]con.
[E] Với hy [Am]vọng đặt [Am7/G]trong bàn tay của [F]Cha thiên thượng.
Nguyện Chúa [Dm]dẫn dắt đời [D7]con Chúa ôi![Gsus4]
ĐK:
[G7] Được sống trong [F]Ngài còn [G7]chi ước [C]muốn nào.
[C7] Được Chúa ngự [F]vào lòng còn [E7]chi tâm hồn sầu [Am]lo.
Cầu xin [F]Chúa lấp đầy, Thần
Linh [Gsus4]Chúa [G]tuôn [F]tràn [G7]trong [C]con
[Cầu xin [F]Chúa lấp đầy, Thần
Linh [Gsus4]Chúa [G]luôn [F]ngự [G7]trong [C]con.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Isaac Thái A

Video liên quan

Tìm chúng tôi trên facebook