Hát Vì Giê-xu

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2552
                Giê-xu [F]ơi con hát vì [Gm]Ngài 
Giê-xu [C]ơi [C7]con hát cho [F]Ngài
Giê-xu [D7]ơi con hát trong [Gm]Ngài
Vì [C]Ngài yêu con biết [G]bao
Giê-xu [F]ơi con hát vì [Gm]Ngài
Giê-xu [C]ơi [C7]con hát cho [F]Ngài
Giê-xu [D7]ơi con hát trong [Gm]Ngài
Bây [C7]giờ cho đến suốt [F]đời