Hằng Chiếu

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1658
                1. Giống tháp [Bb]hải đăng xây trên thạch bàn 
Giữa hải đảo muôn thu soi [Cm]dịu dàng
Trong cơn [F]phong ba kinh khiếp [Eb]luôn luôn chiếu huy [F7]hoàng
Cũng thế [Bb]ấy Thánh Kinh học đường này
Cứ đứng vững trên [Bb7]Lời Chân [Eb]Kinh đây
Đưa ai [F]lướt sóng gió ô [F7]tội vào thiên cung [Bb]ngay
Điệp Khúc:
Hằng [Bb]chiếu sáng, lòa vinh quang
Hằng rạng soi trong nơi tăm [F]tối
Hằng [Cm]chiếu sáng lòa [F]vinh quang
Tận khi [Eb]giông tố [F7]kia an [Bb]tịnh
Hằng chiếu sáng lòa [F7]vinh quang
Tận ngày [Bb]quang lâm [Bb7]Chúa an [Eb]bình
Hằng [Cm]chiếu, hằng [Bb]chiếu, chiếu [Eb]luôn, chiếu [F7]luôn, chiếu [Bb]luôn
2. Khá giữ [Bb]tháp đăng soi luôn đừng mờ
Để thủy thủ an nhiên noi [Cm]vào bờ
Âm u [F]hay phong ba thấy [Eb]luôn tia sáng soi [F7]lòa
Suối cứu [Bb]rỗi ta duy nơi Giê-xu
Ánh sáng của ta [Bb7]là Giê-[Eb]xu Christ
Ta không [F]để khuất lấp song [F7]mọi giờ nên quang [Bb]huy
Điệp Khúc:
Hằng [Bb]chiếu sáng, lòa vinh quang
Hằng rạng soi trong nơi tăm [F]tối
Hằng [Cm]chiếu sáng lòa [F]vinh quang
Tận khi [Eb]giông tố [F7]kia an [Bb]tịnh
Hằng chiếu sáng lòa [F7]vinh quang
Tận ngày [Bb]quang lâm [Bb7]Chúa an [Eb]bình
Hằng [Cm]chiếu, hằng [Bb]chiếu, chiếu [Eb]luôn, chiếu [F7]luôn, chiếu [Bb]luôn