Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 1597
D
[D]Con tin Vua yêu thương [F#m]đang nghe [B7]con trong [Em]giây phút này,
vì con [A7]biết chính ánh sáng thiêng liêng [A7]tràn ngập [D]con…
Và con nghe bao nhiêu âm thanh vang [F#m]lên nơi thiên [B7]cung trong [Em]giây phút này…
[Em7]Con tin Chúa đang hiện [A]diện vì ánh [A7]sáng tỏa [D]soi nơi này.