Bên Chúa Nhân Hiền

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1576
                1. Nhiều khi cuộc đời vẫn xoay trời giông tố 
Xác thân lao đao bước trên đường xa
Hồn linh dịu dàng về nương dựa nơi Chúa
Vững tâm dẫu bên ngoài gió mưa gào
Điệp Khúc:
Lòng thật bình yên
Nương bóng Chúa nhân hiền
Nơi đầy yêu mến
Lòng tôi ấm êm
Lòng thật bình yên
Được bên Chúa nhân hiền
Một mình bên Chúa
Chẳng vương ưu phiền
2. Dù trời mịt mù đầy mây thật đen tối
Dẫu cho gian nguy đuổi theo kịp tôi
Lòng tin từng dặm đường xa Ngài đi với
Nắm tay dắt tôi mọi bước trong đời
3. Ngài ban cho tôi đầy năng lực tươi mới
Giúp tôi đi qua thế gian buồn vui
Rồi tôi được nhìn Ngài vô cùng vinh hiển
Lúc tôi nghỉ yên cạnh Chúa nhân hiền