Thông tin về ted smith

Ted Smith

Bài hát liên quan: ted smith

Quây Quần Bên Chúa

1. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông
Xin cho Thánh Linh tràn đầy tấm lòng
Y như lúc xưa lời Ngài phán truyền
Bên Chúa Cha quây quần thân ái...


Bài hát theo Tone