Thông tin về phạm xuân tín

Phạm Xuân Tín

Bài hát liên quan: phạm xuân tín

Xin Cho Nhau

Xin cho [C]nhau thân ái trên môi [Dm]cười
Xin cho [G7]nhau lẽ sống luôn chân [C]thành
Xin cho [C]nhau lẽ sống trong Giê-[Dm]xu
Xin cho...


Bài hát theo Tone