Thông tin về lenny leblanc

Lenny LeBlanc

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: lenny leblanc

Chẳng Ai Sánh Như Ngài

1. [C]Chẳng ai [D/F#]bằng Jê-[C/E]sus![G] [Am]
Không ai yêu con hơn Ngài [D]hằng yêu mến con. [G]
Con không [G7]thể sánh so một [C]tình cao...


Vượt Trên Tất Cả

Vượt trên hết [C]năng quyền, [Dsus4] vượt [D7]trên các [G]vua
Vượt trên hết [C]thiên nhiên, trên [Dsus4]cả muôn [D7]vật đời [G]này
Vượt tận...


Bài hát theo Tone