Thông tin về hồng phước

Hồng Phước

Bài hát liên quan: hồng phước

Ô! Nô-En Lại Về

1. Ô! Nô-en lại về để nụ cười nở trên môi thật tươi
Không phân chia màu da, giọng ca tiếng nói khắp trên hành tinh
2. Bóng tối đã lùi đi nhường lại...


Bài hát theo Tone