Thông tin về graham kendrick

Graham Kendrick

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: graham kendrick

Chúa Là Tốt Lành

[Em]Chúa quyền năng, [D] lớn tiếng chúc [A]tán Vua [Em]tốt lành thay, [C]hoan ca chúc [D]tôn,
[Em]Chúa quyền năng, [D ]tin nơi Vua [A]Giê-xu [Em]tốt...


Vui Trong Danh Giê-xu

1. [Dm]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] hát này.
[A]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] ca [D]mừng
[D]Thật một niềm vui sướng chẳng chi dập...


Bài hát theo Tone