Thông tin về dave bilbrough

Dave Bilbrough

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: dave bilbrough

Xin Mãi Thuộc Ngài

[Bb]Cha kính [Eb]yêu! Xin khiến [F]con thuộc [Bb]Ngài [Eb]thuộc chỉ [F]riêng mình [Bb]Ngài [F7].
[Bb]Xin ý [Eb]Cha mãi [F]luôn ngự [Bb]trị [Eb]trong...


Bài hát theo Tone