Thông tin về b. mansell ramsey

B. Mansell Ramsey

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: b. mansell ramsey

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

1. [F]Xin cho con đi đường Ngài, [C]dạy con lối [F]đi!
Xin Cha ban [G]ơn điều động [G7]dạy con lối [C]đi! [C7]
[F]Dạy con theo [Bb]lối đường...


Bài hát theo Tone