Thông tin về audrey mieir

Audrey Mieir

Bài hát liên quan: audrey mieir

Lúc Anh Nguyện Cầu

1. Khi bóng đêm vừa buông xuống
Giây phút anh cầu khẩn
Nhớ tôi cầu thay chăng người?
Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa
Đưa dắt trên mọi lối...


Danh Chúa Diệu Kỳ

1. [F]Jê-sus, Chúa [Dm]tôi tuyệt vời.
[Gm]Jê-sus, danh [C]xưng diệu kỳ.
[Am]Jê-sus, Vua [Dm]trên muôn vua,
[Bb]Đấng tôi kính...


Bài hát theo Tone