Yêu Ta Chăng?

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2390
Yêu ta chăng?
Ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của ta?
Vâng con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha
Dù đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không phai
Chẳng chi dời lòng con yêu Ngài
Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài