Yêu Là Khi

Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 3859
F
1. [F]Yêu là khi Chúa xuống [G/F]trong trần gian,
lìa thiên [C/E]quốc sáng láng[C7]
xa cách [F]ngôi vinh quang[C6/9]. [C7]
[F]Yêu là khi Chúa sanh [G/F]nơi chuồng chiên,
một đêm [C/E]tối gió rét,
Không có [F]ai thân quen[F7]
[Bb]Chúa đã tới[C/Bb], dòng lịch sử thế [Am7]gian chia đôi[D7/A].
[Gm7]Đem yêu thương an vui [C7/G]
Chúa tô [A7sus4]đẹp cuộc [A7]đời[Gm7]. [C7]
[F]Yêu là khi Chúa[F7] đóng [G/F]đinh vì tôi.
Tại cây [C]gỗ, Ngài [C9sus4]đổ huyết [C7]ra cứu [F]người.

2. [F]Yêu là khi Chúa cứu [G/F]linh hồn tôi,
tìm tôi [C/E]giữa bóng tối[C7],
Nhân thế [F]đang chơi vơi[C6/9]. [C7]
[F]Yêu là khi Chúa thứ [G/F]tha tội tôi,
lòng gian [C/E]ác rách rưới,
Mang đớn [F]đau không [F7]nguôi
[Bb]Chúa đã tới[C/Bb], rịt lành bao vết [Am7]thương trong tôi[D7/A].
[Gm7]Ban tin yêu vui tươi [C7/G],
với hy [A7sus4]vọng rạng [A7]ngời[Gm7]. [C7]
[F]Yêu là khi Chúa[F7] trên [G/F]cao nhìn tôi.
Đường muôn [C]lối, Ngài [C9sus4]dẫn dắt [C7]tôi suốt [F]đời

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Nguyễn Hoàng Nam F

Tìm chúng tôi trên facebook