Yêu Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 1700
D
1. [D]Bao nhiêu năm [G]tháng con ơi cùng [D]Ta, [G] [A]
[D]Khi con nguy [G]khốn Ta luôn cạnh [A]bên
[G]Khuyên lơn đỡ [D]nâng, dìu con [A]qua gian nan [Bm]trong cuộc đời
[G]Đời con luôn sáng [A]tươi
ĐK:
[G]Chính những [A7]lúc ấy con yêu Ta [D]nhiều
[G]Đem tin yêu [A7]đến xóa đi buồn [D]đau
[G]Ban cho như [A]Ta từng ban [Bm]cho [A]con [G]hoài. [Em]
Cầu xin Chúa tha tội [A]con
[G]Lời Giê-xu [A]phán con nguyện vâng [D]lời

2. [D]Anh em đang [G]khổ quanh con ngày [D]đêm [G] [A]
[D]Sao con không [G]đến sẽ chia niềm [A]đau
[G]Giúp đỡ ủi [D]an người anh [A]em cô đơn [Bm]trong nghèo nàn
[G]Lời Ta ban [A]hỡi con lòng nhớ [D]chăng?
ĐK:
[G]Chính những [A7]lúc ấy con yêu Ta [D]nhiều
[G]Đem tin yêu [A7]đến xóa đi buồn [D]đau
[G]Ban cho như [A]Ta từng ban [Bm]cho [A]con [G]hoài. [Em]
Cầu xin Chúa tha tội [A]con
[G]Lời Giê-xu [A]phán con nguyện vâng [D]lời.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Chưa rõ U

Tìm chúng tôi trên facebook