Xin Thứ Tha

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3016
D
[D]Lòng [D/C#]cầu xin Cha Ái [Bm7]Từ,
[D/A] thấy [Em7]chúng con thấu [A7]đáy tim.
[D]Lòng [D/C#]này hằng xin Cha Ái [Bm]Từ, [D/A]
Chúa [Em]thứ tha, [D#7]cúi xin Chúa [En]thứ [Asus4]tha,
[A7]Khiến con đây giống [D]Ngài.

[D]Lòng [D/C#]cầu xin Cha Ái [Bm7]Từ,
[D/A] thấy [Em7]chúng con thấu [A7]đáy tim.
[D]Lòng [D/C#]này hằng xin Cha Ái [Bm]Từ, [D/A]
Chúa [Em]thứ tha, [D#7]cúi xin Chúa [En]thứ [Asus4]tha,
[A7]Khiến con đây giống [D]Ngài.

[Bm]Chúa ơi! Ngài [Em7] hằng biết lối [A]đi của con mỗi [F#m]ngày,
chẳng có [E7]chi giấu được Ngài [Asus4]nay.
[Bm]Cúi xin [Em7]Ngài dạy con biết []dâng tất cả cho [Fm]Ngài. [Bm]
Nguyện sống cho [E7]Ngài tháng năm đời [A]con. [G/A]

[D]Lòng [D/C#]này hằng xin Cha Ái [Bm]Từ, [D/A]
Chúa [Em]thứ tha, [D#7]cúi xin Chúa [En]thứ [Asus4]tha,
[A7]để con đây giống [D]Ngài.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Thiên Lộc D

Tìm chúng tôi trên facebook