Xin Cha Dạy Con

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 3490
D
Lòng con [D]đây ăn năn ngày [A/C#]ôi!
Bao ngày [Bm7]qua có những lầm [Am7]lỗi,
không [D]vâng [G]lời Cha nên cuộc [D/F#]đời con
[Bm]đã xa [Em]Chúa mãi [E/G#]mê đường [A]sai.
Nguyện Thần [D]Linh Cha ban quyền [A/C#]năng
Cho đời [Bm7]con đổi mới, nên [Am7]thánh,
Quăng [D]xa [G]điều ô nhơ
Thay [D/F#]bằng tâm [Bm]tánh luôn [Em]trắng trong [A]ngay hôm [D]nay.

Ha – lê – [A/C#]lu- gia! [Bm7]Ha – lê – [Am7]lu –[D]gia!
[G]Ha – lê – [D/F#]lu – gia! [Em]Ha – [E/G#]lê – [A]lu…
Ha – lê – [A/C#]lu- gia! [Bm7]Ha – lê – [Am7]lu –[D]gia!
[G]Ha – lê – [D/F#]lu – gia! [Em]Ha – [E/G#]lê – [A]lu…

Đời con [D]nay có Chúa dẫn [A/C#]dắt.
Bên tình [Bm7]thương Cứu Chúa lai [Am7]láng,
Xin [D]vâng [G]lời Cha cho cuộc [D/F#]đời con
[Bm]Mãi yêu [Em]Chúa không [E/G#]bao giờ [A]phai.
Nguyện Thần [D]Linh Cha bên cạnh [A/C#]con
Như đèn [Bm7]Linh chẳng lúc nào [Am7]tắt,
Soi [D]đường [G]con đi dù
gặp [D/F#]bao nỗi [Bm]gian khó [Em]con [A]không ngại [D]gì.

Ha – lê – [A/C#]lu- gia! [Bm7]Ha – lê – [Am7]lu –[D]gia!
[G]Ha – lê – [D/F#]lu – gia! [Em]Ha – [E/G#]lê – [A]lu…
Ha – lê – [A/C#]lu- gia! [Bm7]Ha – lê – [Am7]lu –[D]gia!
[G]Ha – lê – [D/F#]lu – gia! [Em]Ha – [E/G#]lê – [A]lu…

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Chưa rõ D

Tìm chúng tôi trên facebook