Vui Trong Danh Giê-xu

Sáng tác: Graham Kendrick
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1587
Dm
1. [Dm]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] hát này.
[A]Vua Giê-xu mang đến tâm ta bài [A] ca [D]mừng
[D]Thật một niềm vui sướng chẳng chi dập [Gm] tắt được.
Tâm thoải [A]vui mãi luôn hát khen Giê-xu Chân [Dm]Chúa

2. [Dm]Trong danh Giê-xu chúng ta vui mừng [A] kết hiệp.
[A]Trong danh Giê-xu chúng ta luôn hiệp [A] nhất một [D] lòng
[D]Vì Ngài làm cho chúng ta nên một [Gm] thân trong Ngài,
Nên chúng [A]ta sống vui với nhau trong danh Thiên [Dm]Chúa

3. [Dm]Trong danh Giê-xu chúng ta nên một [A] gia đình.
[A]Trong danh Giê-xu chúng ta nên một [A] gia [Dm]đình.
[D]Ngài truyền dạy ta hãy yêu nhau như Chúa đã [Gm] yêu người,
Nên chúng [A]ta hãy yêu mến nhau trong danh Thiên [Dm]Chúa

4. [Dm]Khi Vua Giê-xu đến, khổ đau thành [A] phước hạnh.
[A]Khi Vua Giê-xu đến, khổ đau thành [A] vui [D]mừng.
[D]Vì Ngài làm tan biến đau thương và [Gm] thất vọng.
Ta sống [A]vui, mãi luôn chúc tôn. Giê-xu Chân [Dm]Chúa